10 OPATŘENÍ PRO BEZPEČNOU ČESKOU LÍPU

 1. Na radnici prosazovat budeme prosazovat konec tvrdého hazardu v České Lípě. Hrací automaty a jimi způsobená druhotná kriminalita do města nepatří.
   

 2. Posílení preventivní funkce městského kamerového systému ve spolupráci s bytovými samosprávami tam, kde bude zájem.
   

 3. Kamerový systém na výjezdech z města pro přehled o pohybu vozidel.
   

 4. Zpřístupnění kamerového systému Městské policie Policii ČR, zdánlivě samozřejmě věc není automatickou. Chceme zamezit zbytečné byrokracii, zatím si o kamerové záznamy musí policisté strážníky žádat, což vnímáme jako zbytečnou překážku.
   

 5. Masivní posílení úklidu ulic, efekt rozbitého okna je jako mor a perfektní údržba posiluje základní pocit bezpečí. Zvýšíme ho častějším úklidem ulic, sídlišť a dalších zákoutí města. Budeme budovat taková místa na odkládání odpadu, která slušným sousedům umožní udržovat čistotu ve svých ulicích a bezdomovcům zabrání rabovat popelnice.
   

 6. Veřejné osvětlení na mnoha místech chybí, není nic jednoduššího, než pracovat na jeho doplnění anebo důsledné výměně žárovek za úspornější s dostatečnými lumeny.
   

 7. Kurzy sebeobrany jsou dobrou prevencí pro každého z nás. Zorganizujeme pravidelné lekce zaměřené především na nejohroženější skupiny, ženy a seniory.
   

 8. Kurzy první pomoci. Nebát se pomoct druhému v nesnázi a vědět, jak se v nouzi zachovat, to je záruka posílení bezpečí.
   

 9. Preventivní programy pro děti ve školách.
   

 10. Podpora těch, kteří pomáhají. Bezpečný sousedský život ochráníme tím, že významně podpoříme organizace, které dokážou dlouhodobě a efektivně pracovat s mládeží, bezdomovci a závislými.