Kandidáti Živé Lípy pro volby do Zastupitelstva města Česká Lípa, podzim 2018

Ing. Jaroslav Turnhöfer

— Spolehnutí, volební lídr Živé Lípy
ředitel sklárny AJETO, 55 let

Mým cílem je dosáhnout rozvoje podnikání v České Lípě. Navázat vzájemnou spolupráci s velkými a významnými podniky a firmami. V maximální možné míře podpořit drobné živnostníky a podnikatele. Současné s tím se zodpovědně věnovat sociálním dopadům na některé skupiny občanů města. Proto budu kandidovat v říjnových komunálních volbách za Živou Lípu.

Štěpán Slaný

— Starostové pro Liberecký kraj
manažer, 35 let

LÍPA ŽIJE! V posledních letech dorůstá v našem městě nová generace, která začíná mít o společenské dění zájem a cítí, že to musí být právě ona, jež se musí pokusit o finální společenský převrat, částečně nastartovaný generací před námi. Veřejnost musí pochopit, že komunální politika se může dělat i bez postranních úmyslů. Toto splňuje Živá Lípa, spojení pěti stran z rozumu, nadšení a lásky k našemu městu. Spojení mladších i starších osobností, které nejsou zatížené minulostí. Těší mě, že jsem mohl stát u základu věci, kvůli které jsem do „komunálu” vstoupil. Přestaňme být anonymním městem. Přijďte v říjnu rozhodnout o budoucnosti České Lípy!

Bc. Michal Prokop

— TOP 09
překladatel, tlumočník, 48 let

Lípáci, žijeme ve městě, které dokáže překvapit [...].
A ještě jsem vám chtěl říct, že jsme dali s lidmi z několika stran a hnutí dohromady kandidátku do podzimních komunálních voleb. Máme dojem, že by si tohle město zasloužilo dlouhodobější vizi a jiný styl vedení.
Proto budu kandidovat za Živou Lípu.

PhDr. Miroslav Hudec

— Strana zelených
psycholog, 67 let

Když jsme skoro před třemi desítkami let vítali na zasněženém listopadovém náměstí před českolipskou radnicí návrat svobody – a trošku tomu v České Lípě i napomohli – měli jsme pocit, že teď už to půjde jako po másle. Dost naivní jsme byli. Nepočítali jsme se silou starých pořádků a starých struktur. Ty sice převlékly kabáty, zahodily jednu legitimaci a zaopatřily se jinými, účelnějšími, ale politiku dělají pořád stejnou. Ta možná odpovídala době před nějakými 50 roky, ale teď její vinou (a jejich vinou) město beznadějně zaostává. Rád bych, aby se Česká Lípa začala konečně vyvíjet jako moderní město začátku 21.století. Tedy harmonicky, po všech stránkách, ne podle toho, co si dokáží vyřvat ti nejhlasitěji křičící. Aby Českolipáci vzali Českou Lípu za svoje město. Tak za svoje, aby se už neptali, co pro ně město dělá (případně reptali, že nedělá nic), ale aby se ptali, co oni mohou pro to svoje město udělat. Řekl bych, že snad konečně městu svítá na lepší časy. Vzniklo tu uskupení pěti politických subjektů „Živá Lípa", které je pro ně nadějí. Rozhodl jsem se, že za toto uskupení budu na podzim kandidovat.

Roman Málek

— zástupce Unie pro sport a zdraví, bez politické příslušnosti
geodet, trenér atletiky, 51 let

„Citius, Altius, Fortius“ neboli „Rychleji, výše, silněji“ je i mým mottem. Pojďme si ho vzít za své a společně udělat naší Lípu krásnější, zdravější, prostě lepší, kde se nám bude dobře žít. Proto budu kandidovat v komunálních volbách za Živou Lípu.
Jeden tým, jeden cíl – Živá Lípa.

Jakub Mencl

— bez politické příslušnosti
IT a marketing, 37 let

Osmnáct let chodím k volbám, letos jdu do voleb.
Po osmnácti letech házení lístků do volebních uren, jsem se rozhodl kandidovat do zastupitelstva města Česká Lípa.
Vyburcovaly mě dvě věci. Jedna českolipská — snaha o oživení centra, místní občanský aktivismus. A jedna celospolečenská — plíživé omezování svobody. Nejsem v tom sám, odvahu mi dodala Květa a společná kandidátka pětadvaceti aktivních sousedů. Společná kandidátka Starostů pro Liberecký kraj, Zelených, TOP 09, Unie pro sport a zdraví a Spolehnutí.
Dokážete si představit, jak si pět stran, tedy na začátku deset nebo patnáct lidí, sedne ke stolu a dohodne se na něčem takovém? Jaká energie a vůle za tím musí být? To je jasný vzkaz, že chceme Lípu měnit k lepšímu. Společně.
Díky, Štěpáne!


Samozřejmě, že by bylo pohodlnější nedělat nic, ale když ty snadné cesty nevedou jinam než do pekla.
Vydejte se společně s námi na cestu za Živou Lípou!
Za sebevědomým městem s živým centrem atraktivním pro turisty i místní.

Živá Lípa — ať můžete být hrdí na svoje město!

PaedDr. Milan Kubát

— Zelení
učitel, vedoucí skautského oddílu, 69 let
Přiznám se, že jsem váhal když mně byla nabídnuta možnost kandidovat za platformu Živá Lípa v podzimních komunálních volbách. Něco jsem již na tomto „komunálním poli“ zažil. Myslím, že je to poprvé od roku 1989, kdy by kandidoval do komunálních voleb podobný subjekt – uskupení pěti stran či sdružení. Jako dlouholetému „Lípákovi“ mně hodně věcí leží v žaludku. Jakoby některé akce či změny byly zakleté a nešlo je v České Lípě uskutečnit nebo prostě prosadit (veřejné koupaliště, divadlo, knihovna, péče o zeleň, městské cyklistické propojení….).
Váhavě jsem se za Zelené zúčastnil setkání s partou mladých lidí, kteří chtějí aby Česká Lípa byla opravdu živým, moderním městem a moje váhání a pochybnosti postupně zmizely. Jsem přesvědčen, že se zde dala dohromady skupina lidí, kteří mají tah na branku, kterým jde opravdu o věc, tj. o město a nikoliv pouze o kašírovanou hru na moc či touhu po „korytech“...
Rozhodl jsem se proto za Živou Lípu kandidovat.

Miloslav Václav

— TOP 09
majitel stavební firmy, 42 let

Živá Lípa – od počátku jsem byl tímto projektem nadšen a ohromen. Věděl jsem, že je to nejlepší cesta pro naše město. Lidé, kteří se podílejí na tomto projektu jsou odborníky na svém místě, a to doslova. Tento projekt je od počátku situován pro občany tohoto města. Máme cíl a myšlenky, které se dotáhnou do konce. Rozhodně je před námi dlouhá cesta a především o všem rozhodnou občané. A právě proto bych Vás chtěl ujistit, že tento projekt bude za pomoci Vás občanů a našeho týmu to nejlepší, co kdy město zažilo.

Mgr. Michal Rádl

— Spolehnutí
učitel, odborný archivní rada, 38 let
Chtěl bych prosadit odpovědný přístup k řízení města. Nepolitikařit, přemýšlet a brát komunální politiku jako službu lidem. Za volební období se dá ledacos rozumného prosadit. Sám ze své dvojí pracovní pozice středoškolského učitele a českolipského historika-archiváře mám blízko ke kulturní oblasti, proto bych rád dopřál našemu městu a nám občanům moderní bezbariérovou knihovnu a důstojné zázemí pro všechny, kdo chtějí ve městě pořádat přednášky pro veřejnost.

Markéta Červinková

— bez politické příslušnosti
studentka architektury, 21 let

Živá Lípa – tak si skutečně Českou Lípu představuji.
Atraktivní město, které má co nabídnout. Aktivně spolupracující se svými občany a společně utvářející dobré podmínky pro život ve městě. Podporující místní podnikatele, umělce, hudebníky i sportovce. Město, které dokáže stavět na turismu, využít potenciálu krásného regionu a lidé tu rádi stráví svůj volný čas. Město, které má svého městského architekta a společně s ním hledá ty správné cesty, jak tvář města kultivovat, jak spravovat veřejný prostor.
Tohle zatím není realita, ale naše vize, a já se aktivně podílím na tom, aby se stala skutečností. A stačí opravdu málo – malé střípky, pomocí nichž můžeme Českou Lípu měnit k lepšímu.
Využít ten dřímající potenciál.


Máme na čem stavět. Už několik měsíců na této koncepci ustavičně pracujeme. Sešel se skvělý tým různorodých osobností i generací (Díky Štěpáne!), kterým na České Lípě upřímně záleží. Bez ohledu na konkrétní stranickou příslušnost jsme sedli ke stolu jako Živá Lípa a hledáme cesty, jak z České Lípy živou Lípu skutečně vytvořit. Právě to je naším cílem. Nehledáme důvody, proč to nejde, ale způsoby, jak to udělat.

Budoucnost České Lípy nám není lhostejná. Město je službou svým občanům a zastupitelé jsou voleni proto, aby je zastupovali. Je to velká zodpovědnost, avšak velmi žádoucí. Proto jsem se rozhodla v podzimních komunálních volbách kandidovat do zastupitelstva města za politické uskupení Živá Lípa. Pojďme do toho společně!

Mgr. Zdeněk Šmída

— bez politické příslušnosti
ředitel ZŠ Kravaře, vedoucí Turistického oddílu mládeže TOM CHIPPEWA, 43 let

O politiku jsem se vždy zajímal pouze před volbami, ale zejména v posledních letech zjišťuji, že mi není jedno, co se v České Lípě děje, respektive neděje. Pokud cestujete, musíte mi dát za pravdu, že u nás se bohužel zastavil čas. Přitom jsme velké město s obrovským potenciálem, s nádherným přírodním okolím, město plné lidí, kteří tu mají svůj domov, pracují tu, odpočívají, sportují, vychovávají své děti. Podzimní volby vnímám jako šanci nastartovat tu správnou změnu a právě Živá Lípa mě svým odhodláním, nápady a energií oslovila a přivedla mě na myšlenku, že bych za svoje město měl přijmout odpovědnost.

Miroslav Pröller

— bez politické příslušnosti
Manažer svazku obcí cyklostezka Varhany, předseda spolku Drobné památky severních Čech, 47 let
Vizitkou a chloubou každého města je jeho historický střed, památky kterými se může chlubit, místa a zákoutí kam si turisté a místní rádi zajdou na procházku, do kavárny, na koncert. Česká Lípa má náměstí, hrad Lipý a klášter.
Zbylé ulice historického středu města jsou plné rozbitého asfaltu, posprejovaných zdí a neopravených fasád. Pojďme to společně změnit, nejen pro turisty, ale hlavně pro nás – ať se nám zde dobře žije a abychom byli rádi, že právě zde vyrůstají naše děti.

Josef Polák

— Spolehnutí
umělecký kovář, předseda klubu karate, 56 let
Jako aktivní sportovec jsem často sportovně mimo Českou Lípu, abych ji reprezentoval. Pokaždé se rád vracím, neboť jsem opravdu hrdým Českolipanem. Před pár léty mi můj kamarád řekl, když se ti něco nelíbí, tak pro město něco udělej. Při schůzkách s kolegy na mne zapůsobilo veliké zapálení, chuť něco v našem městě zlepšit. Proto kandiduji za Živou Lípu.

Bc. Jan Ševčík, DiS.

— TOP 09
učitel a zástupce ředitele ZUŠ, 29 let

Milí Lípáci, všem přeji krásný den! Po Dni vítězství nás čeká krátký pracovní týden, a tak přeji každému hodně sil a krásný výhled na brzký víkend. A České Lípě přeji také krásný výhled na to, že se brzy začne proměňovat v lepší místo k životu. Rád bych, aby se stala městem odvážným, hrdým, krásným a úspěšným. Nechci jednostranně kritizovat, ani slibovat nebe bez mráčku, protože nic není černobílé. Ale myslím, že s Živou Lípou přichází velká síla a naděje. A já se těším, že brzy bude Lípa nejlepším domovem pro nás všechny.

publikováno 9. 5. 2018

Mgr. Bc. Jan Policer

— bez politické příslušnosti
ředitel ZŠ a MŠ Jižní, 44 let

Nabídka možnosti kandidovat do komunálních voleb za Živou Lípu mě mile potěšila. Měl jsem možnost ve stávajícím volebním období poznávat práci zastupitelstva i složitou problematiku chodu města. Jako učitel a ředitel školy se podílím, alespoň malou měrou, na směřování jedné oblasti života našeho města. Zkušenosti získané v zastupitelstvu a ve své práci bych rád zužitkoval v práci pro naše město, ať už jako zastupitel nebo člen některého z výborů. A jsem připraven obětovat této službě našemu městu a lidem část svého volného času, jako doposud.

Mgr. Jiřina Kučerová

— Zelení
ředitelka Lipý Česká Lípa p. o., 48 let
Letošní komunální volby vnímám jako možnost ještě více se zapojit do veřejného života České Lípy, kterému se již věnuji, ale mít možnost využít své zkušenosti ve veřejné sféře a přímo se podílet na rozvoji města. Mé priority jsou v souladu se Stranou Zelených a doufám, že ve spojení s dalšími subjekty bude možné je pro občany splnit. Chci využít potenciálu České Lípy pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu, aby zde návštěvníci byli rádi a rádi se do České Lípy vraceli. Tímto bude město bohatnout a užitek z tohoto budou mít všichni, spokojenější budou i samotní občané. Pro občany České Lípy si přeji město čisté, s upravenými a opravenými domy bez posprejovaných zdí, město plné zeleně a odpočinkových míst, město bezpečné a město, kde jsou dobré pracovní příležitosti pro všechny.

Ing. Pavel May, DiS.

— TOP 09
obchodní manažer, 29 let
 
Je tomu rok a kousek, co jsme se ženou a synem přestěhovali do České Lípy. Ač jsem tu vyrostl, musím říct, že to přo mě byla celkem velká životní změna. Rychle jsem pochopil, jaký obrovský potenciál v našem městě je, co se zde dá udělat, a jak naše město rozvíjet. A to je také důvod, který mě vedl k tomu vstoupit do politiky. Aby měl člověk možnost dění a vývoj města kolem sebe ovlivnit, musí být aktivní. Věřím v to, že se nám to může s Živou Lípou podařit.
A Česká Lípa bude lákat k návratu více mladých rodin.

Jiří Šubrt

— Spolehnutí
majitel stavební společnosti prezident sportovního klubu, 49 let
 
Živá Lípa. To je naděje pro novou, krásnou, vzkvétající a veselou Českou Lípu. Tak vidím své město v budoucnu. Českou Lípu kde se budou konat významné sportovní a kulturní akce nejen na vrcholové úrovni, ale i pro širokou veřejnost. Nemám rád politikaření, mou doménou je sport. Proto jsem se zapojil do tohoto projektu. Mám pocit, že je to to pravé. Chci být u toho a pomáhat. Pojďme a udělejme každý něco pro své město, naší společnou Českou Lípu.

Simona Bůžková

— Zelení
knihovnice, 49 let

Kdo mne bude volit, ten mne zná. Zná i mé priority. Pořád kopu za Stranu Zelených, avšak jak známo, přestože výsledky komunálních voleb dokazují, že Strana Zelených v České Lípě má prozatím stále své místo, nestačilo to nikdy k tomu, abychom v tom, co jsme slibovali před volbami, dokázali něco zásadního prosadit. Proto jsme jako strana uvítali spojení s politickým uskupením Živá Lípa. Od začátku roku s  Živou Lípou ladíme naše požadavky. Živá Lípa mne nadchla i svou věkovou rozmanitostí a neotřelým přístupem k potenciálním voličům.

Za sebe bych ráda, kdyby se po letošních volbách podařilo alespoň zahájit výstavbu nové knihovny. To, že se o ní nyní mluví,  že ji má v plánech stávající radnice, to, že byla vyhlášena soutěž o podobu nové knihovny, pořád nic neznamená. Za svého bezmála třicetiletého působení v této instituci, jako knihovnice, jsem podobně planá víření zažila již několikrát. Město si zaslouží mít novou, bezbariérovou, moderní knihovnu, stejně jako mají všechna ostatní města v Česku. Včera bylo pozdě.

Občas na veřejnost prosákne informace, o špatném hospodaření města s veřejnými prostředky, např. BusLine. To mne také přimělo přijmout kandidaturu a mít možnost přímo se podílet na rozvoji města, protože jsem přesvědčena, že to jde dělat lépe a za mnohem méně peněz.

Společně se Živou Lípou mám v plánu prosazovat vše, na čem se ujednáme a co zároveň prospěje obyvatelům celého města, nejen jejím vyvoleným skupinám.

Bc. Jaroslav Hochmut

— bez politické příslušnosti
učitel, trenér atletiky, 38 let
Dnes je tomu přesně 39 let, co jsem se narodil, a 25 let, co působím v České Lípě. Během těchto let jsem zažil jako atlet spoustu vítězství, ale i porážek. Vím, že život přináší chvíle, kdy se všichni zúčastnění cítí jako vítězové, ale dosáhnout této mety vyžaduje nadhled účastníků, vzájemného porozumění a chuť se dohodnout. S takovýmto přístupem jde všechno lépe a v úplně jiné atmosféře. Za svůj život jsem dospěl k poznání, že je pro mě důležité dělat radost bytostem okolo sebe a darovat světu vše dobré, co mohu. A právě proto jsem se spojil se super lidmi a společně něco dokážeme. Budu kandidovat v komunálních volbách za Živou Lípu.

RNDr. Jaroslava Formanová

— bez politické příslušnosti
SŠ a VŠ pedagog, lektorka ekologické výchovy, 66 let
 
Celý život jsem si přála pracovat v pozitivně naladěném přátelském týmu, který ctí a využívá tvůrčího ducha. Přání se splnilo – ke spolupráci mne pozval tým Živé Lípy. Mé překvapení bylo završeno poznáním, že při řešení problémů neznají obvyklé „to nepůjde“, ale promýšlí a aktivně hledají, jak věci realizovat. Už to, že se dokázali domluvit zástupci 5 stran, mluví samo o sobě.
Celý život jsem se zabývala ekologií – v praxi při očistě poškozených lokalit po těžbě uranu i výcviku vojsk, později vzděláváním na střední a vysoké škole. A tato činnost mne jako lektorku ekologických programů nadále obohacuje.
A právě jako dříve narozená vím, jak velmi potřebujeme harmonii – tu vnitřní i ve vnějším prostředí, kde žijeme, kde chceme být doma. Na tvorbě této harmonie se chci podílet.
A tak bych chtěla oslovit i své vrstevníky – pojďte do toho s námi! Aktivní, tvůrčí a při tom harmonický, smysluplný život můžeme žít i my, dříve narození!

MUDr. Libuše Procházková

— bez politické příslušnosti
dětská lékařka, 66 let

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA

— bez politické příslušnosti
ředitel ZŠ Špičák,
Mám tu čest být součástí týmu lidí různého věku, profesí a zkušeností, i osobnostního zaměření, který se jmenuje Živá Lípa. Našim společným cílem je udělat z České Lípy skutečně naše město. Město se spokojenými obyvateli, kteří se na jeho řízení a správě chtějí a umí podílet. Město, ve kterém se cítí dobře a žijí zde rádi. Město, ze kterého nemají potřebu odcházet jinam.
V životě každého člověka jsou období, kdy se učí, čerpá a přijímá a období, kdy může sám dávat. Žiju v tomto městě téměř 30 let a dosud jsem se převážně učil, čerpal a přijímal. Jsem připraven mnohé z toho, co jsem získal, předávat dál, učit ty, kteří si to budou přát. Vše pak společně využívat ku prospěchu nás všech.

Jiřina Mudrová

— Spolehnutí
speciální pedagog volného času, 63 let
 

Celý život pracuji s dětmi a mladými lidmi. Proto, když mě mládež oslovila, abych se stala členkou uskupení Živá Lípa, tak jsem musela výzvu přijmout. Souhlasím s tím, že město by mělo mít erudovanou koncepci a postupně ji plnit. Nadšení mladých kandidátů mě přesvědčilo a jsem ráda, že se zapojím a můžu usilovat o to, aby Česká Lípa byla městem, které je čisté, upravené, romantické, vstřícné ke všem generacím, dostatečně pohostinné a připravené pomáhat těm, kteří to potřebují. Všichni máme dostatek inspirace ze světa, tak pro to své město musíme něco udělat, abychom byli také moderní a světoví s dostatečnou obslužností, město pro nás, kam se budeme rádi vracet a potkávat se v příjemném prostředí.

Vojtěch Svoboda

— bez politické příslušnosti
student, 19 let

Proč Živá Lípa?
Připadá mi, že Česká Lípa je město, ve kterém se pouze přežívá. Že na tak velké město se tady příliš málo žije. Kandiduji za Živou Lípu, protože chci, aby se v našem městě žilo o sto šest. Aby byly propojené cyklostezky, aby byla Wi-Fi v centru města, aby naše město zkrátka vstalo z mrtvých. Protože chci mít z Lípy město, kam se po vysoké škole vrátím a věřím, že potenciál má Lípa obrovský.

Tak vol, vole! A nevol voly, vol nás!