Volební program Živé Lípy pro komunální volby 2022

Vážení Českolipáci,

jsme Živá Lípa, pětadvacítka aktivních českolipských sousedů, kterým záleží na bezpečné a atraktivní České Lípě.

Našimi prioritami jsou bezpečnost, bydlení a údržba majetku společně s péčí o zeleň.

S Živou Lípou budeme na radnici prosazovat konec tvrdého hazardu, protože hrací automaty a jimi způsobená druhotná kriminalita do města nepatří. Vezmeme si na starost výstavbu nových bytů a přípravu pozemků pro rodinné domy, aby se děti měly kam vracet a kde žít.

Jsme nároční na kvalitní údržbu městského majetku a péči o zeleň. Věříme, že je k tomu potřeba správné zadání a důkladná kontrola. Nejlepší kvalitu údržby získáme postupným rozvojem vlastních městských technických služeb a prací místních lidí, kterým bude na výsledku záležet.

Chceme pro sebe, svoje děti, rodiče a sousedy bezpečné a rozvíjející se město plné vzájemného respektu a aktivních lidí.
Proto jdeme do voleb!

Jakub Mencl, kandidát na starostu

Chceme bezpečnější Českou Lípu

Pocit bezpečí plyne z velké části z prostředí, které nás obklopuje. Nebát se pustit děti městem na kroužek, projít večer parkem do divadla anebo dojít bezpečně z nádraží domů musí být standard. Stejně jako bezpečná a oplocená dětská hřiště bez injekčních stříkaček a pořádek v ulicích vůbec.

S Živou Lípou budeme na radnici prosazovat konec kamenného hazardu v České Lípě. Hrací automaty a jimi způsobená druhotná kriminalita do města nepatří. Budeme ve spolupráci s bytovými samosprávami posilovat preventivní funkce městského kamerového systému a budovat taková místa na odkládání odpadu, která slušným sousedům umožní udržovat čistotu ve svých ulicích a bezdomovcům zabrání rabovat popelnice.

Zvýšíme bezpečí doplněním veřejného osvětlení, častějším úklidem ulic, sídlišť a dalších zákoutí města. Bezpečný sousedský život ochráníme tím, že významně podpoříme organizace, které dokážou dlouhodobě a efektivně pracovat s mládeží, lidmi bez domova a závislými.

K pocitu bezpečí přispějí také pravidelné kurzy sebeobrany pro ženy a seniory a kurzy první pomoci pro širokou veřejnost. Nebát se pomoct druhému v nesnázi a vědět, jak se v nouzi zachovat, to je cesta k posílení bezpečí.

Podívejte se na našich 10 opatření pro bezpečnou Českou Lípu.

Vezmeme si na starost výstavbu 240 nových bytů

Každoročně se z České Lípy odstěhují stovky obyvatel. Poptávka po bydlení i pozemcích je obrovská, ale Českolipáci nám pro jejich nedostatek utíkají do okolních obcí. Mezi sídlištěm Špičák a Starou Lípou vznikne nová městská čtvrť, a to včetně bytových domů, vila domů i rodinných domů. Do roku 2030 vybudujeme 240 nových městských bytů – zčásti v novostavbách a zčásti v historickém centru města rekonstrukcí městských domů, které dnes slouží úřadu a které se uvolní otevřením nové úřadovny v ulici U Synagogy.

Zřídíme městské technické služby

Denně ve městě zakopáváme o spousty nedostatků, ať už se jedná o dlažbu, chodníky, díry v silnicích, vyvrácené odpadkové koše nebo mizernou péči o městskou zeleň. Chybí nám vlastní lidé, kteří drobné každodenní opravy zvládnou a kterým bude na výsledku záležet.

Jednou z klíčových priorit Živé Lípy je zřízení městských technických služeb, které spolu s důslednou kontrolou významně přispějí k pořádku v ulicích.

Myslíme ekologicky i ekonomicky

Pokud v září uspějeme ve volbách, okamžitě rozjedeme expertní analýzu všech dotačních titulů a zahájíme plán na masivní osázení vhodných plochých městských střech fotovoltaikou. Solární panely nepatří na pole, ale na střechy. Uděláme maximum pro získání dotací, aby se nám návratnost zkrátila na čtyři až šest let. Díky tomu město nejen posílí energetickou nezávislost pro svoje školy, školky, domovy důchodců a sportoviště, ale za pár let začne na energiích vydělávat. Ekonomicky silné město bude větší oporou svým občanům.

Desítky tisíc metrů čtverečních střech, třeba na školních budovách, musíme využít také ke sběru dešťové vody. Každé drobné opatření může ušetřit peníze i životní prostředí. Najdeme příležitosti, jak to udělat, ne důvody, proč se udržitelnému přístupu vyhnout.

Podpoříme živnostníky

Město bez drobných živnostníků a obchodníků zůstává jen tichou kulisou. Vážíme si jejich odvahy a vytrvalosti v každodenním boji o zachování pestré nabídky služeb zejména v centru města. Podpoříme je z radnice zvýšením pořádku v ulicích, živými předzahrádkami a funkčním a udržovaným městským mobiliářem jako jsou lavičky, reklamní tabule nebo květiny. Cukrárna, second hand i cestovní kancelář jsou důležitou součástí města.

Navrhneme vznik Spolkového domu na Palackého náměstí

Historická školní budova na Palackého náměstí, naproti kostelu Narození Panny Marie, dnes zeje prázdnotou a stává se terčem vandalů, bezdomovců a sběračů kovů. Cestou k oživení a zvýšení bezpečnosti v této části České Lípy je využití nabídky Libereckého kraje na převod objektu do majetku města. Po rekonstrukci může sloužit místním spolkům, organizacím a policii.

Budova školy spolu s pozemkem leží na důležité spojnici cest mezi centrem města a sídlišti Lada, Sever i Špičák. Budova tam bude vždycky, ale pouze v majetku města budeme mít kontrolu nad tím, jakou bude plnit roli.

Potřebujeme městského architekta

Když vás bolí tělo, jdete k lékaři. Když nefunguje veřejný prostor, pomůže městský architekt, doktor veřejného prostoru města, který propojuje veřejnost, úředníky i politiky. Člověk, který dokáže pomáhat plánovat investice i drobné zásahy. Česká Lípa se svým překotným demoličním i stavebním vývojem v posledních desetiletích takového partnera potřebuje. Budeme o městského architekta na radnici usilovat a jsme připraveni spolupracovat.

Opravíme chátrající majetek

Jednou z klíčových priorit Živé Lípy je kvalitní a systematická údržba městského majetku. Možná to nezní tak atraktivně jako výstavba všeho nového, ale věříme, že je to pro budoucí rozvoj života ve městě nutnost. Vytvoříme plán obnovy a využití městského majetku. Využijeme na maximum příležitosti pro rekonstrukce nevyužívaných městských budov pro bydlení.

Přednost dáme rekonstrukci ZŠ Jižní a ZŠ Sever, které dávno neplní dnešní standardy, a jejichž rekonstrukce jsou podmínkou pro kvalitní výchovu a výuku našich dětí a důstojné pracovní prostředí učitelů i dalších zaměstnanců.