Podporovatelé Živé Lípy

Máme radost, že jsme od roku 2018 mohli postupně rozvíjet spolupráci s veřejností. Uspořádali jsme za čtyři roky přes sedmdesát veřejných akcí a získali mezi sebe další cenné členy, kteří za nás v roce 2022 buď kandidují do zastupitelstva města Česká Lípa nebo do jeho poradních výborů.

Jsme atraktivní také pro Českolipáky, kteří v předchozích volbách kandidovali také za jiné subjekty, ale u nás našli v průběhu let zázemí k diskusi. Vážíme si každého souseda, který je ochoten věnovat část svého času ve prospěch obyvatel České Lípy.

Získali jsme také zastání a podporu od osobností České Lípy nebo Libereckého kraje:

Mgr. Zdeněk Pokorný
— bývalý starosta a čestný občan města Česká Lípa

„Rád sleduji, jak si vedou moji studenti. Byl jsem příjemně překvapen, jak se Jakub Mencl stal nejen českolipským vlastencem, ale velmi aktivně se podílí na mnoha akcích ve prospěch obyvatel města. Mluvili jsme spolu a vidím, že právě na takových mladých lidech záleží nejen zdejší dobré pobývání, ale celkový rozvoj města.“

Martin Půta
— hejtman Libereckého kraje

„Jsem rád za všechny aktivní lidi, kteří v Živé Lípě pracují, a není jim lhostejné, jak jejich město vypadá a funguje. Pro Českou Lípu jsou skutečným oživením a to ve všech oblastech společenského dění třetího největšího města našeho kraje.

Věřím, že občané České Lípy dají ve volbách Živé Lípě takovou důvěru, aby se její nadšení, elán a schopnost naslouchat občanům mohly promítnout i do samotné změny ve vedení města. Lídr kandidátky a kandidát na starostu Jakub Mencl je pro mě zárukou, že se tak skutečně stane.“

Marek Kučera, DiS.
— ředitel Základní umělecké školy Česká Lípa

„Vážím si lidí z Živé Lípy nejen proto, že některé z nich považuji za své přátele, ale také proto, že je vnímám jako čestné, pracovité a zodpovědné. Hodnotím je jako osobnosti a ne primárně jako komunální politiky.

Jakub Mencl je pro mě člověk, který drží slovo, a to i ve chvílích, kdy to může být problematické a nepohodlné. Podle mého názoru je to člověk, který se drží svých ideálů.“

Mgr. Helena Paszeková
— ředitelka Gymnázia Česká Lípa

„Živá Lípa je mi sympatická svými občanskými aktivitami ve prospěch našeho města a jeho obyvatel. Ochota a zájem pracovat pro ostatní je jistě důležitým předpokladem pro dobrou práci v městské samosprávě. Přeji kandidátům Živé Lípy mnoho úspěchů v podzimních volbách.“

Mgr. Vladimír Švorc
— bývalý učitel Gymnázia Česká Lípa

„Jakuba Mencla znám od září 1997, kdy k nám nastoupil jako student prvého ročníku čtyřletého gymnázia do třídy, v níž jsem byl ustaven jako třídní učitel.

Hned od prvopočátku bylo nepřehlédnutelné, že jeho předchozí výchova v něm zakotvila nezpochybnitelné vědomí, jak se má chovat student výběrové střední školy. Studovat s výbornými výsledky považoval za samozřejmost. S postupem do vyšších ročníků bylo stále zřetelnější, že se nestará jen o „svůj píseček“, ale že chce být užitečný celému třídnímu kolektivu. Byl pro to i dobře vybaven, vynikal výbornými organizačními schopnostmi, dobrými nápady, nesmírnou obětavostí, pečlivostí, vytrvalostí a spolehlivostí. Dovedl vždy kolem sebe vytvořit skupinku podobně ochotných spolužaček a spolužáků. Škoda, že si už nepamatuji všechny jeho aktivity. Určitě jako dominantní „vyčuhuje“ všechno, co nějak souviselo se školními výlety, ale zejména jeho naprosto mimořádné zásluhy při zajišťování maturitního plesu. V čele obětavé skupinky zajistil všechno potřebné, což jsem jako „tříďas“ velice ocenil a dodnes si toho velmi vážím. Věřím, že měl (s odstupem několika let) i hlavní zásluhu na zorganizování obdobné, už šířeji pojaté společenské události.

Musím se přiznat, že se vůbec nedivím, že se jméno Jakub Mencl objevilo na postu lídra kandidátky Živé lípy v komunálních volbách 2022. Jsem přesvědčen, že je to uskupení kvalitních lidí, kteří mají v úmyslu vykonat mnoho dobré práce ve prospěch občanů České Lípy. Soudím, že desítky akcí, které v nedávné minulosti už uskutečnili, jsou zárukou, že bohatý volební program, který prezentují na vkusně vedených přebohatých webových stránkách, se jim s menšími či většími obtížemi (s nimiž jistě počítají – zejména vzhledem k současné celkové situaci nejen u nás, ale v celé Evropě, potažmo v celém světě) podaří v co největší míře splnit.“

Ing. Radek Lípa
— starosta města Zákupy

„Živá Lípa je pro mě správná parta lidí různého povolání, různých zájmů a všech generací, parta lidí, která má chuť pro Českou Lípu a Českolipáky tvořit a nadále rozvíjet tak krásné město, jakým Česká Lípa bezesporu je. Česká Lípa si Živou Lípu rozhodně zaslouží!“

Martin Prokeš
— ředitel MHF Lípa Musica, člen správní rady Nadační fond Ozvěna

„Jakub Mencl je pro mě povzbuzením, motivací a příslibem slušné a korektní politiky. Jakubova práce lídra kandidátky Živé Lípy, je velmi inspirativní. Před čtřmi lety se rozhodl,
že nebude jen přihlížet a stal se nedílným článkem nově vznikajícího uskupení Živá Lípa.

Získal společně s ostatními mandáty k tomu, aby zasedli do zastupitelstva a byli tak součástí koalice, která zažila díky okolnostem jedno z nejtěžších období novodobé historie města. Přistoupil ke své práci s pokorou a jasnou vizí. Začal se učit, naslouchat, scházet se s lidmi a komunikovat napříč politickým spektrem. Se svou systematičností a analytickým myšlením, ochotou se vzdělávat v systému veřejné správy a práce ve výborech města mu dala předpoklady k tomu, aby se z něho stal nejen lídr, ale hlavně jeden z nás. Soused, který dokáže sdílet těžké i dobré chvíle a který dokáže přijmout i tolik potřebný kritický hlas. 

Proto mi přišlo logické, když ohlásil letošní kandidaturu s ambicí stát se starostou města. Je to pro nás přátelé dobrá zpráva. Stále žijeme v demokratické společnosti, která je plná úžasných mladých lidí, kterým není lhostejný náš společný život. Každý takto kvalitní kandidát je tím důkazem. Velmi povzbuzující je tedy nejen Jakubova ambice, ale i fakt, že kandidátka Živé Lípy je naplněna skutečně mimořádnými osobnostmi České Lípy, což je v kontextu komunálek spíše výjimečné.“