Jak kontaktovat Živou Lípu?

Napište našim členům zastupitelstva, ozvěte se nám na e-mail na adresu ahoj@zivalipa.cz nebo si nás najděte na Facebooku a Instagramu.

Jakub Mencl,
II. místostarosta města

e-mail: mencl@mucl.cz
telefon: 487 881 260
mobil: 733 255 931

 • agenda odboru dopravy 

 • agenda odboru správy majetku

 • agenda oddělení řízení procesů a správy dokumentů, IT, ČLIS 

 • agenda projektů – projektové řízení (EU a národních dotací) a kampaní

 • agenda odboru životního prostředí

 • agenda obecního živnostenského úřadu

 • agenda správního odboru, včetně agendy petic a stížností

 • energetický management města

 • úsek sportu (PO Sport Česká Lípa)

Štěpán Slaný,
radní, zastupitel

e-mail: slanys@mucl.cz
stepan.slany@fbcceskalipa.cz
mobil: 725 836 906

 • předseda Výboru pro sport

 • člen Výboru pro kulturu a cestovní ruch

Markéta Červinková,
zastupitelka

e-mail: cervinkovama@gmail.com
e-mail: cervinkovam@mucl.cz
mobil: 732 857 996

 • předsedkyně Výboru pro životní prostředí
 • členka Komise pro rozvoj města a památky
 • členka Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost

Roman Málek,
zastupitel

e-mail: malek@geodeziecl.cz
e-mail: malekr@mucl.cz
mobil: 607 055 680

 • člen Komise pro rozvoj města a památky
 • člen Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí
 • člen dozorčí rady Městské lesy spol. s.r.o.

Mgr. Bc. Jan Policer,
zastupitel

e-mail: policerj@mucl.cz
e-mail: policer@zsmsjizni.cz
mobil: 608 167 488

 • předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání
 • člen Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost

Ing. Jaroslav Turnhöfer,
zastupitel

e-mail: turnhofer@mucl.cz
e-mail: turnhofer@mucl.cz   
mobil: 606 622 394

 • člen Finančního výboru
 • člen Výboru pro dopravu a technickou údržbu města
 • člen dozorčí rady Městské lesy spol. s.r.o.