100 dní s Živou Lípou na radnici

Ve čtvrtek 28. února uběhlo 100 dní od ustavujícího jednání Zastupitelstva města.
Co zásadního se od nástupu nového vedení města změnilo? Jaké sliby jsme již uskutečnili a co nás ještě čeká?

Koalice Živá Lípa + ANO + Piráti + NaS vystupuje jako celek, což je ta nejlepší možná vizitka fungující spolupráce i komunikace.
Komunikace se změnila nejen uvnitř úřadu, ale také směrem k občanům. Komunikujeme na sociálních sítích, se spolky a firmami. Čerstvé informace poskytují média, web města. Novinkou jsou tiskové konference po každém jednání Zastupitelstva města. Standardem jsou osobní setkávání. U piva jsme se sešli naposledy minulý pátek na tradičním setkání občanů s Živou Lípou v Cafe Baru Nebe.

Pojďme si nyní #spolecne projít seznam odpovědí na výše položené otázky:

Díky fungující koaliční spolupráci dokážeme efektivně řešit problémy České Lípy a město se každým dnem proměňuje, střípek po střípku. Přispívají k tomu také výborykomise, které jako odborné poradní orgány odvádí značné množství práce a přináší množství podnětů. Výbory a komise se na rozdíl od minulých let staly platnými poradními orgány Zastupitelstva a Rady a jejich stanoviska nejsou zastupiteli a radními při rozhodování brány na lehkou váhu.

Novinkou je oddělený Výbor pro cestovní ruch, jehož osamostatnění jsme iniciovali. Jedná se o svébytnou oblast, jejíž potenciál zatím Česká Lípa nedokázala využít. Pro Živou Lípu je cestovní ruch jedním z klíčových témat a ustavení výboru pak prvním krokem, jak učinit z turistického ruchu jednu z našich priorit. Plníme tím náš slib, kterým je lepší koordinace činnosti v této oblasti.

Ve spolupráci s Komisí pro komunikaci je již v běhu debata kolem vývoje nové mobilní aplikace pro město, která by měla umožnit jednodušší přístup k informacím týkajících se provozních věcí, jako je pravidelný svoz velkoobjemového odpadu, anebo informovanost o aktualitách z prostředí Městského úřadu či například kulturních akcích. Aplikace by měla být univerzální platformou pro Českolipáky, avšak také pro turisty, kteří do našeho regionu zavítají. Velkou inspirací nám je Kolín, kam se Jaroslav Turnhöfer chystá na zkušenou.

Inspirujeme se i v dalších městech, například ve Frýdlantu, kam se vydal Michal Prokop s paní starostkou. Tématem jednání byla aktivní práce se seniory a propojování spolků.

Výbor pro dopravu a technickou údržbu města je dalším z benjamínků v oblasti poradních orgánů, stejně jako velmi důležitá a doposud chybějící Komise pro národnostní menšiny a cizince. Předsedou komise je náš radní Michal Prokop a na téma agenturních zaměstnanců cizí národnosti již absolvoval několik jednání. Připomeneme například jednání s Bombardierem v souvislosti s agenturními zaměstnanci s paní starostkou, anebo jednání Týmu pro mládež s městskou policií, zástupci sociálních služeb, škol i soudu v rámci něhož byla
tématem integrace cizinců.

Ve výborech a komisích má Živá Lípa celkem 35členné zastoupení, což je nejvyšší počet ze všech politických stran a uskupení. Zaručujeme pokrytí všech oblastí a témat.

Česká Lípa není jen město samotné, ale jsou to také další části obce. Velmi aktivní spolupráce probíhá s Osadním výborem Dobranov, který náš I. místostarosta Jaroslav Turnhöfer opakovaně navštívil. V Dobranově se již povedlo upravit jízdní řády, které vejdou v platnost od 1. dubna 2019, anebo provést roky slibovanou údržbu zeleně a prostříhat neudržované javory.

Diskuze proběhla také s obyvateli Častolovic, kde se řešilo zavedení pitné vody. Nesmíme zapomenout na problémy Starých Lad. Zde je v řešení nejen vybudování kanalizace (více informací ve videu z hejtmanského dne hejtmana Martina Půty naleznete zde), ale také zpevnění cest ze sídliště Lada. Ve Staré Lípě se náš I. místostarosta sešel s obyvateli na téma prodeje stavebních parcel.

Zmiňované úpravy jízdních řádů budou provedeny nejen v Dobranově, ale též v rámci zajišťování MHD v České Lípě. Platit začnou od 1. dubna 2019, ale o aprílový vtip se rozhodně nejedná. Jaroslav Turnhöfer společně s Odborem dopravy městského úřadu, společností KORID Liberecký kraj a Dopravním klubem Česká Lípa reagoval na prosby občanů, které avizovali ještě před volbami. Spoje se lépe přizpůsobí těm, kteří dojíždí do škol a do práce. Městská hromadná doprava lépe naváže na dopravu příměstskou. V této souvislosti město spustilo velkou osvětovou kampaň týkající se právě MHD.

Téma veřejné dopravy otevřelo město také s firmami, a to v souvislosti se zajištěním dopravy zaměstnanců do práce s možným finančním podílem firem na veřejné hromadné dopravě. Jedná se především o firmy v průmyslových zónách Dubice a Dobranov.

Z dopravy pojďme rovnou do oblasti sportu. V rámci své agendy pracuje Michal Prokop na tradičních velkých akcích, jako jsou Městské slavnosti a City Cross Run & Walk 2019. Daří se komunikace se sponzory, jedna nejmenovaná firma má dokonce zájem vést trať skrze výrobní halu.

Na sport navážeme ještě jednou dobrou zprávou. Dotační program v oblasti sportu se totiž povedlo navýšit o 2,6 milionu korun!

Naši radní vyjednali se společností AVE posunutí termínu úklidu po zimě z konce dubna na konec února.

V oblasti rozvoje města se podařily hned dvě skvělé věci – vzniká Architektonicko-urbanistická rada, jakožto klíčový poradní orgán v oblasti rozvoje města. Úspěchem číslo dvě je navázaná spolupráce s Fakultou umění a architektury v Liberci, kde se studenti v tomto semestru zabývají několika lokalitami a tématy České Lípy. Město tak otevírá oči novým svěžím nápadům, a především otevírá dialog s odborníky.

A kde všude jsme se stihli společně potkat? Zorganizovali jsme nejen vzpomínku na 17. listopad s koncertem v Cafe Baru Nebe, a vidět jsme se mohli i při vzpomínce na Jana Palacha, kterou jsme završili velmi přínosnou diskuzí v čítárně a kavárně Knihomil.

Důležitá data si s vámi budeme připomínat i nadále. Abychom se mohli poučit do budoucna musíme znát svou minulost.

Závěrem vás zveme na další pozastupitelské pivo, které proběhne 29. března v Cafe Bar Nebe od 18 hodin.
A chystáme i řadu dalších akcí, nadále nás sledujte.

K dispozici jsou vám včetně našich uvolněných radních také naši zastupitelé: Štěpán Traktor Slaný (radní), Jakub Mencl, Roman Málek a Miroslav Hudec, a samozřejmě všichni členové výborů a komisí nominovaní za Živou Lípu.


Těšíme se na viděnou!

Vaše Živá Lípa