Chceme žít v čistém městě

Chceme žít v čistém městě

V rámci Světového dne životního prostředí provedla skupina, která je součástí Živé Lípy, úklid schodů vedoucích ke kostelu na Mariánské ulici a schodů za podchodem u Telecomu směrem ke hřbitovu a benzinové stanici Shell. Dlužno dodat, že všechny plochy nebyly zbaveny posypového materiálu od zimy. Značná vrstva posypu se nacházela i na obrubnících, rozhodně se se štěrkem nešetřilo. Kromě úklidu zanedbaných ploch jsme si chtěli vyzkoušet hlavně efektivitu úklidu města prováděného pracovníky VPP a také následnou prováděnou kontrolu uklizených ploch. Nevyužili jsme ani sociální zařízení zbudované městem pro pracovníky VPP, pracovní nářadí – lopatu, koště, pytle na odpad jsme použili vlastní. Uvedený prostor jsme ve třech uklidili za dvě hodiny. Předpokládáme, že shromážděný odpad ve třech velkých plastových pytlích, jeden umístěný na schodišti ke kostelu, další dva za podchodem, odveze firma provádějící svoz odpadu. Očekáváme, že to nebude trvat tak dlouho jako úklid po zimě.
Otázka zní, jak se provádí úklid ve městě, které ještě v červnu nemá odstraněno posypový materiál ze zimy a jak je využíván potenciál pracovníků VPP (30 pracovníků)?
Zákoutí v okolí parčíku nezdobí ani hromady shrabaného a neuklizeného listí ani péřová přikrývka u pískovcové stěny.
Loretánská ulice a další a další… V Loretánské ulici jsou zameteny pouze schody, celá ulice je neuklizená a znovu zarostlá plevelem. Za zmínku stojí, že pískovcové městské hradby po pravé straně ulice mají značně narušenou stabilitu, pravděpodobně díky nikým nekontrolované rozsáhlé stavební činnosti na sousedním pozemku.

— Simona Bůžková
knihovnice, kandidátka Živé Lípy