Na startovní čáře

Na startovní čáře

V zastupitelstvu města Česká Lípa usedlo pro nadcházející volební období šest zastupitelů za Živou Lípu, z nichž máme tři radní a právě dva ve funkci uvolněného zastupitele. Ing. Jaroslav Turnhöfer jako 1. místostarosta a Bc. Michal Prokop jako uvolněný radní.

Fantastický výsledek říjnových voleb, kterého jsme společně s vámi dosáhli, napomohl změně na českolipské radnici a věříme, že od počátku i pozitivní změně atmosféry.

V zastupitelstvu jsem společně s ANO2011, Piráty a NaS vytvořili silnou 16-ti člennou koalici. Rozšířila se škála kompetencí, před novým vedením je velká porce práce.

Ustavující jednání Zastupitelstva města proběhlo 21. listopadu a jeho průběh si můžete přečíst zde. Vzniklá koalice se setkala s velkou vlnou kritiky jak na samotném jednání, tak zároveň na sociálních sítích a webu. Činný začal být na facebooku zastupitel a bývalý místostarosta Mgr. Juraj Raninec a jako houby po dešti rostou články bývalé starostky Mgr. Romany Žatecké. Rádi bychom opakovaně dodali, že funkce čtvrtého uvolněného radního je skutečně klíčová pro další rozvoj České Lípy, který doposud stagnoval. Oblast cestovního ruchu a kultury nebyla dostatečně organizovaná, což bude právě agenda Michala Prokopa. Jen čas ukáže správnost takového řešení, stejně jako čas ukázal správnost či chybnost kroků bývalého vedení.

V úřadu je nově zvolené vedení necelých čtrnáct dní, práce před koncem roku a v úplně novém prostředí je skutečně mnoho. Právě proto nutno dodat, že značnou škálu akcí nebo projektů již ovlivnit nelze, a v této době dokončované realizace jako např. psí hřiště, podoba adventních trhů či další již připravené akce nebylo možné téměř vůbec ovlivnit.

Nové vedení však usilovně pracuje. Musí zkoordinovat činnost permanentní agendy, dokončit již zahájené projekty bývalého zastupitelstva a to vše sladit s novými plánovanými kroky. Hned v začátku také podědili mnoho „kostlivců“, kterých se bývalé vedení dopustilo, a širokou paletu problémů nadělala také dočasná rada města. A to třeba v otázce nových jízdních řádů.

Jaroslav Turnhöfer se aktivně zabývá situací kolem nich, neboť je doprava jednou z jeho devíz. Právě kvůli tomuto kroku se vznesla velká vlna kritiky především na sociálních sítích. V dokumentech dočasné rady města, která překvapivě velmi aktivně konala v onom mezidobí, se objevilo zrušení linky 201 a nulové řešení nenavazujících spojů MHD na linky dálkové dopravy. Jitka Volfová i Jaroslav Turnhöfer na facebooku slíbili, že se tímto tématem nově zvolené vedení bude zabývat po proběhlém ustavujícím jednání Zastupitelstva. Tak se také děje.

1. místostarosta se proto sešel se společností KORID a problém prodiskutovali. Řešení existuje. Od 9. prosince 2018 sice budou platit řády v pozměněné podobě, čili ve verzi bývalé rady města, ale nové vedení města je nechá do dubna roku 2019 připomínkovat občany tak, aby dokázalo časy spojů změnit do ideální podoby. V dubnu se zároveň spustí nová smlouva se společností BusLine, proto takové načasování.

Jaroslav Turnhöfer plánuje cestu do přidružených obcí, kde by s občany vhodnost či nevhodnost jízdních řádů řešil osobně. Společnost KORID zároveň přislíbila připravit návrh obslužnosti míst bez linek MHD příměstskými spoji tak, aby se obyvatelům regionu zvýšil komfort cestování. KORID disponuje také řadou chytrých informativních nástrojů do telefonů, které mohou občanům cestování usnadnit. Dozvědět se mohou okamžitě o zpožděních jednotlivých spojů atp.

Škoda, že tato pružná komunikace mezi bývalým vedením a společností KORID neproběhla již dříve. Mohlo se zamezit omezení zastavování vlaků v zastávce Vlčí důl-Dobranov a řada dalších dílčích kroků mohla již dávno běžet. Vše je pouze o komunikaci a vzájemném respektu, díky čemuž vzniká partnerství a podání ruky se tak nestává jen laciným gestem.

Nejdůležitější je v tuto chvíli samozřejmě sestavování rozpočtu pro rok 2019. Jeho schvalování se sice nestihne na posledních letošních dvou jednáních Zastupitelstva města, ale intenzivně se pracuje na jeho ideální podobě. Vedení jedná s jednotlivými odbory, reviduje jejich položky a reviduje také postaru dělané rozpočty.

V řešení je také koupě pozemků bývalého městského nádraží, k čemuž se bývalé vedení České Lípy stavělo zády. Správa železniční a dopravní cesty však městu dala druhou šanci, a jak popsala starostka města Ing. Jitka Volfová ve svém příspěvku, pozemek má pro město skutečně velký potenciál. Ostatně si jistě vzpomenete na projednávané Územní studie číslo 6 a 7, které se zabývají právě těmito pozemky a také problematikou autobusového a vlakového nádraží.

Michal Prokop, pohybující se jako uvolněný radní především v agendě kultury a cestovního ruchu, absolvoval taktéž hned několik setkání a diář na budoucí měsíce se dalšími schůzkami jen plní. Probíhá spolupráce s příspěvkovou organizací Kultura Česká Lípa, setkal se s úřednicemi, které zaštiťují agendu partnerských měst, v budoucím týdnu se podrobněji seznámí s činností agendy cestovního ruchu i Městské knihovny. Účastnil se také například čestné festivalové rady Lípa Musica a byl součástí výběrového řízení na nového tiskového mluvčího města. Michal Prokop bude mimo jiné oddávajícím, Jaroslava Turnhöfera čeká podobně milá povinnost, kterou je vítání občánků.

A s kým dalším se můžete setkat na vaší svatbě? Oddávajícím bude také Jakub Mencl, Roman Málek, Štěpán Slaný, tradičně Tomáš Vlček a již zmíněný Michal Prokop i Jaroslav Turnhöfer.

Zajímat vás jistě také bude ustavení výborů a komisí zastupitelstva a rady města. Jejich počet a jejich členové budou projednáni a schváleni na 3. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se uskuteční ve středu 19. prosince. Cílem nové koalice je činnosti výborů i komisí zfunkčnit a vytvořit z nich skutečně právoplatné poradní orgány.

A jak to vypadá na úřadě mimo jednání za zavřenými dveřmi? Zvolené vedení se seznamuje s chodem Městského úřadu, se zaměstnanci, neustále probíhá kolotoč schůzek a jak nám potvrdil Jarda i Michal, atmosféra je příjemná, měnící se každým dnem a spolupráce nového vedení v čele se starostkou Jitkou Volfovou a s 2. místostarostou Martinem Brožem je fungující. Recept je vlastně velmi prostý: komunikace, platná domluva, vzájemný respekt a společný cíl posunout město Česká Lípa dál.

— Živá Lípa