Petice proti zbytečnému kácení stromů u ZŠ Lada nasbírala přes pět set podpisů

Petice proti zbytečnému kácení stromů u ZŠ Lada nasbírala přes pět set podpisů

Před necelými třemi měsíci vyšla najevo informace o plánovaném kácení pěti jírovců maďalů a jedné břízy v bezprostřední blízkosti ZŠ Lada ve Šluknovské ulici. Důvodem je rekonstrukce vodovodního řadu, který vede přímo pod stromy. Právě tento vodovodní řad je stěžejní pro značnou část obyvatel České Lípy, jeho rekonstrukce je samozřejmě nutná, ale proces, jakým má být provedena, může proběhnout i bez ztráty těchto 30letých, úplně zdravých stromů.

Iniciovali jsme petici, kterou je stále možné podepsat ve Veřejném akváriu a kterou jsme městu dali jasně najevo, že lidem není veřejné prostředí, jehož jsou součástí, lhostejné. Jen za tři týdny ji podepsalo na 500 lidí. Zaměstnanci základní školy, rodiče dětí školu navštěvující i obyvatelé sídliště a další občané, kterým záleží na této důležité zeleni. „Stromy tvoří vizuální i hlukovou bariéru mezi školou a vozovkou, a zároveň zachycují drobné prachové částice, které vznikají vlivem automobilové dopravy. Jsou nedílnou součástí areálu školy, nehledě na to, že kácet zeleň v době, kdy jsou extrémní sucha, na betonových rozpálených sídlištích, je prostě nesmysl“ podotýká Markéta Červinková, která v blízkosti bydlí a školu sama navštěvovala. Sám iniciátor odvolání za společnost STUŽ, PhDr. Miroslav Hudec, jen dokresluje tamní realitu: „K tomu ještě nutno dodat, že měření kvality ovzduší provedené v říjnu 2016 Národní referenční laboratoří pro venkovní ovzduší Centra zdraví a životního prostředí SZÚ spolu s Krajskou hygienickou stanicí a krajským úřadem zjistilo v měřicím místě u ubytovny Kahan (asi 200 metrů od ZŠ Lada) nadlimitní koncentrace rakovinotvorného benzo(a)pyrenu. Dle údajů ve zmíněné zprávě projíždí Šluknovskou ulicí na dva tisíce vozidel denně. Jak okolo Kahanu, tak okolo školy. Zátěž ovzduší tam tedy bude velmi pravděpodobně stejná.“

Podle ČSN může být rekonstrukce provedena i takovým způsobem, kdy zůstanou stromy neporušeny. STUŽ, která je díky podanému odvolání právoplatným účastníkem řízení, byla obeznámena informací, že podoba přeložky vodovodního řadu stojí na penězích. Samozřejmě, že zajistit takový porost proti poškození je technicky náročnější. Avšak budou pro město doředitel sklárny AJETO, 55 letbudoucna stále více důležité peníze, anebo zdraví našich dětí? Miroslav Hudec k celé kauze dodává: „Město by za ty stromy mělo bojovat. Když už pro nic jiného, tak aspoň proto, že ty stromy jsou i majetkem, mají nějakou hodnotu v penězích a město by o svůj majetek mělo pečovat s péčí řádného hospodáře. Už několikrát jsme to městu museli jako občanské sdružení připomínat. Bohužel, bez odezvy.“

 

— Ing. Jaroslav Turnhöfer
ředitel sklárny AJETO, volební lídr Živé Lípy

článek Českolipského deníku k plánovanému kácení zde