Systém komunálních voleb aneb na co si dát za plentou pozor?

Systém komunálních voleb aneb na co si dát za plentou pozor?

Komunální volby se na první pohled tváří jako volby do poslanecké sněmovny. Vyberete si stranu a označíte pár kandidátů. Byť se to tak může zdát, skutečnost je zásadně odlišná. Zatímco ve volbách do sněmovny si vyberete jeden lístek a označíte kandidáty, kterým dáváte preferenční hlas, v komunálních volbách si stranu vlastně nemusíte vůbec vybrat. Ale vezměme to popořádku.

Česká Lípa má z rozhodnutí současného zastupitelstva stejný počet členů i zastupitelstva příštího, tedy 25. Jeden zastupitel tak připadá na téměř 1500 obyvatel. Mohli bychom mít i 35 zastupitelů, ale tolik by se nám jich na radnici nevešlo. Jedna kandidátka tedy může obsahovat maximálně pětadvacet jmen, může jich být míň, ale víc jich být nesmí. Například LEV 21 měl v České Lípě v roce 2014 pouhých 19 kandidátů.

Volební lístky chodí do schránek nejpozději tři dny před konáním voleb, ale netřeba věšet hlavu. Když je náhodou zapomenete ve schránce, ve volební místnosti dostanete lístek nový. Vlastně spíš list. I když možná spíše plachtu. Ve volbách do zastupitelstev dostává volič totiž pouze jeden hlasovací lístek, na kterém jsou vypsány všechny volební strany i s jejich kandidáty. Až tedy dostanete domů „lístek“, můžete si ho rozložit na kuchyňský stůl a rozhodnout se, komu dáte svůj hlas. Hlasů máte v našem případě dvacet pět a můžete je rozdělit třemi způsoby:

a) Označit křížkem volební stranu
V takovém případě dáte hlas každému kandidátovi této strany a dále již nekřížkujete další kandidáty z jiných stran.

b) Označit křížkem volební stranu a další kandidáty z jiných stran
Tomuhle a i následujícímu způsobu se říká panašování. V tomto případě označíte jednu stranu, ale může se stát, že Jenda Novák vám jednou odřel auto na parkovišti a vy mu ten hlas dát prostě nechcete. Tak místo něj můžete zakřížkovat jednoho či více kandidátů z jiné strany, tím pádem strana, kterou jste zakřížkovali, ztrácí odspoda hlasy pro jednotlivé kandidáty. Za jednoho kandidáta jiné strany ztratí zakřížkovaná strana hlas pro číslo 25, za dva pak i pro číslo 24 a tak dále.

c) Označit křížkem 25 kandidátů z různých volebních stran
V posledním případě označujete pouze kandidáty, kteří se vám líbí, ať už jsou ze Strany pro záchranu králíčků nebo z Hnutí pro pěstování sedmikrásek. Nemusíte tak dávat hlas Jendovi Novákovi, ani vlastně nikomu z jeho strany, volba je pouze na vás.

Avšak pozor! Tím, že zakřížkujete byť jen jednoho kandidáta z nějaké strany, dáváte vlastně hlas celé straně a tento hlas se pak pouze přičte k celkovému výsledku strany. Teoreticky máte tedy 25 hlasů, které můžete buď dát všechny jedné straně, nebo je můžete rozdělit, ale v konečném důsledku dostane hlas jak strana, tak kandidát. Vím, že to zní divně, pokusím se to vysvětlit. Když dáte hlas jedinému kandidátovi ze Strany pro záchranu králíčků, dali jste tento jeden hlas jeho straně a jemu jste přidělili hlas preferenční, takže má možnost přeskočit kandidáty nad sebou. Nicméně při počítání volebního výsledku váš hlas pomůže celé jeho straně. Zároveň když dáte méně hlasů než 25, ty další tím zahodíte. Pokud tedy nemáte 25 vyložených favoritů, raději zvolte pouze celou stranu.

A s tím přeskakováním to také není zrovna jednoduché. Aby totiž kandidát dokázal přeskočit člověka nad sebou, potřebuje k tomu logicky o to více hlasů, čím více míst chce přeskočit. Jenomže aby se dostal na první místo, musím získat o 10 % více hlasů, než je průměrný počet hlasů připadajících na jednoho kandidáta v rámci jeho strany. Nestačí tak získat více hlasů než jednička, ale výrazně více než všichni kandidáti.

Ve volební místnosti, ani v její bezprostřední blízkosti se nesmí propagovat žádný kandidující subjekt. Nesmíte mít placku, tričko, mikinu, nápis na čele ani nesmíte hlasitě vykřikovat volební hesla. Volební komise vás pak může buď vyzvat k odstranění propagace, čili sundání odznáčku či trička, nebo má právo vás vykázat z místnosti a v krajním případě na vás může zavolat i policii. Kdybyste pak náhodou hrubě narušovali pořádek a mařili průběh voleb, hrozí vám půl roku až tři roky ve vězení, což za tu srandu moc nestojí, když pak většinu funkčního období nového zastupitelstva prosedíte za katrem.

Při vstupu do volební místnosti, v České Lípě jich máme stejně jako vždycky 44, se prokážete volebnímu komisaři, který bude sedět u vašeho písmenka, občanským průkazem nebo cestovním pasem a on vám na oplátku předá úřední obálku, do které za plentou vložíte hlasovací lístek. Pokud použijete modrou obálku, v níž vám lístek přišel, váš hlas bude neplatný. Volební komise vám ráda pomůže se vším, co by vás mohlo při odevzdávání hlasu pálit. Nebojte se zeptat.

A nyní, čas pro nejpalčivější otázky:

Bude za plentou propiska?
Ano, propiska za plentou bude, ale prostor nebývá valný, takže si tam lístek příliš nerozložíte. Doporučuji vyplnit si lístek v klidu doma.

Můžu tam ten lístek prostě hodit, když se dělá fronta a já ho mám z domova vyplněný?
Ne, ze zákona musí být zajištěna tajnost hlasování, čili každý volič musí se svým lístkem za plentu. Tam ho pak musí vložit do úřední obálky. Nesmíte ho tam vložit před volební komisí. Kdyby vás u toho viděli, nemusí vám umožnit lístek do urny vhodit.

Může za mě hodit do urny lístek můj syn Pepík (když bude hodnej)?
Ne, ze zákona musíte úřední obálku do urny hodit sami. Ve výjimečných případech, zejména ze zdravotních důvodů, vám může pomoci s úpravou lístku některý z jiných voličů.

Můžu si udělat selfie s urnou?
Ne, k mrtvým se chováme s úctou.
(Ano, ale nejdříve se dovolte volební komise, aby jim to nevadilo.)

Může se mnou manžel za plentu?
Ne, kvůli zachování tajnosti hlasování musí být za plentou vždy jen jeden člověk. Takže ani děti, ani manželky, ani manželé.

Co když zakřížkuju dvacet šest kandidátů?
Nebo více než jednu stranu? Pak je lístek bohužel neplatný. :(

— Vojtěch Svoboda,
student, kandidát Živé Lípy