Tři stížnosti na českolipské volby

Tři stížnosti na českolipské volby

V pátek 19. října 2018 v 16 hodin uplynula lhůta pro podání stížností na komunální volby 2018.

Podle webové stránky ministerstva vnitra justice.cz byly v České Lípě podány tři stížnosti, všechny v poslední den stanovené lhůty.

První podal Zdeněk Ježák, druhou Jaromír Štrumfa a třetí Jindra Dědicová. U všech je uveden pouze obecný popis „návrh ve věcech  ̶s̶o̶u̶d̶n̶í̶c̶h̶  volebních“ a spekulovat o jejich obsahu a motivu nemá smysl.

Ani o jedné stížnosti dosud nebylo rozhodnuto. Podle rychlosti, s jakou soudy v podobných případech obvykle postupují, lze zhruba odhadnout, že ustavující zasedání nového zastupitelstva by mohlo proběhnout někdy ve druhé polovině listopadu.