Naši lidé na českolipské radnici
2018—2022

Ing. Jaroslav Turnhöfer

— I. místostarosta města Česká Lípa

Pravomoci v rámci samosprávné působnosti:
• v odboru dopravy,
• v oddělení řízení procesů a správy dokumentů, 
• na úseku projektů – projektového řízení (EU a národních dotací) a kampaní,
• na úseku životního prostředí,
• v agendě dobrovolných hasičů a požární ochrany,
• v obecním živnostenském úřadu,
• ve správním odboru, včetně agendy petic a stížností.

Bc. Michal Prokop

— uvolněný radní pro oblast kultury, cestovního ruchu a sportu


Pravomoci v rámci samosprávné působnosti:
• na úseku přípravy, organizace a zajištění významných akcí města,
• v agendě vítání občánků a jubilejních obřadů,
• v oblasti cestovního ruchu a Regionálního turistického informačního centra,
• na úseku kultury (PO Kultura, Městská knihovna) a na úseku sportu (PO Sport),
• v agendě partnerských měst,
• agenda přípravy a realizace projektů dotovaných Euroregionem Nisa.

Štěpán Slaný

— radní, předseda Výboru pro sport a Výboru pro cestovní ruch
— manažer

PhDr. Miroslav Hudec

— zastupitel, předseda Výboru pro životní prostředí
— psycholog a publicista

Roman Málek

— zastupitel, předseda Výboru pro rozvoj města a památky, místopředseda Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí
— geodet, trenér atletiky

Jakub Mencl

— zastupitel, předsda Komise pro komunikaci, člen Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí
— IT a marketing

PaedDr. Milan Kubát

— člen Výboru pro životní prostředí
— pedagog a vedoucí skautského oddílu

Miloslav Václav

— člen Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí a Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví
— majitel stavební firmy

Mgr. Michal Rádl

— člen Kontrolního výboru
— pedagog a odborný archivní rada

Markéta Červinková

— členka Výboru pro rozvoj města a památky
— markéting a sociální sítě, architektura a  urbanismus

Živá Lípa – tak si skutečně Českou Lípu představuji.
Atraktivní město, které má co nabídnout. Aktivně spolupracující se svými občany a společně utvářející dobré podmínky pro život ve městě. Podporující místní podnikatele, umělce, hudebníky i sportovce. Město, které dokáže stavět na turismu, využít potenciálu krásného regionu a lidé tu rádi stráví svůj volný čas. Město, které má svého městského architekta a společně s ním hledá ty správné cesty, jak tvář města kultivovat, jak spravovat veřejný prostor.
Tohle zatím není realita, ale naše vize, a já se aktivně podílím na tom, aby se stala skutečností. A stačí opravdu málo – malé střípky, pomocí nichž můžeme Českou Lípu měnit k lepšímu.
Využít ten dřímající potenciál.


Máme na čem stavět. Už několik měsíců na této koncepci ustavičně pracujeme. Sešel se skvělý tým různorodých osobností i generací (Díky Štěpáne!), kterým na České Lípě upřímně záleží. Bez ohledu na konkrétní stranickou příslušnost jsme sedli ke stolu jako Živá Lípa a hledáme cesty, jak z České Lípy živou Lípu skutečně vytvořit. Právě to je naším cílem. Nehledáme důvody, proč to nejde, ale způsoby, jak to udělat.

Budoucnost České Lípy nám není lhostejná. Město je službou svým občanům a zastupitelé jsou voleni proto, aby je zastupovali. Je to velká zodpovědnost, avšak velmi žádoucí. Proto jsem se rozhodla v podzimních komunálních volbách kandidovat do zastupitelstva města za politické uskupení Živá Lípa. Pojďme do toho společně!

Miroslav Pröller

— člen Výboru pro rozvoj města a památky
— Manažer svazku obcí cyklostezka Varhany, předseda spolku Drobné památky severních Čech
Vizitkou a chloubou každého města je jeho historický střed, památky kterými se může chlubit, místa a zákoutí kam si turisté a místní rádi zajdou na procházku, do kavárny, na koncert. Česká Lípa má náměstí, hrad Lipý a klášter.
Zbylé ulice historického středu města jsou plné rozbitého asfaltu, posprejovaných zdí a neopravených fasád. Pojďme to společně změnit, nejen pro turisty, ale hlavně pro nás – ať se nám zde dobře žije a abychom byli rádi, že právě zde vyrůstají naše děti.

Josef Polák

— člen Výboru pro sport
— kovář, předseda klubu karate, trenér a rozhodčí
Jako aktivní sportovec jsem často sportovně mimo Českou Lípu, abych ji reprezentoval. Pokaždé se rád vracím, neboť jsem opravdu hrdým Českolipanem. Před pár léty mi můj kamarád řekl, když se ti něco nelíbí, tak pro město něco udělej. Při schůzkách s kolegy na mne zapůsobilo veliké zapálení, chuť něco v našem městě zlepšit. Proto kandiduji za Živou Lípu.

Bc. Jan Ševčík, DiS.

— čen Výboru pro výchovu a vzdělávání
— učitel a zástupce ředitele ZUŠ

Milí Lípáci, všem přeji krásný den! Po Dni vítězství nás čeká krátký pracovní týden, a tak přeji každému hodně sil a krásný výhled na brzký víkend. A České Lípě přeji také krásný výhled na to, že se brzy začne proměňovat v lepší místo k životu. Rád bych, aby se stala městem odvážným, hrdým, krásným a úspěšným. Nechci jednostranně kritizovat, ani slibovat nebe bez mráčku, protože nic není černobílé. Ale myslím, že s Živou Lípou přichází velká síla a naděje. A já se těším, že brzy bude Lípa nejlepším domovem pro nás všechny.

publikováno 9. 5. 2018

Mgr. Bc. Jan Policer

— člen Komise pro prevenci a bezpečnost
— ředitel ZŠ a MŠ Jižní

Nabídka možnosti kandidovat do komunálních voleb za Živou Lípu mě mile potěšila. Měl jsem možnost ve stávajícím volebním období poznávat práci zastupitelstva i složitou problematiku chodu města. Jako učitel a ředitel školy se podílím, alespoň malou měrou, na směřování jedné oblasti života našeho města. Zkušenosti získané v zastupitelstvu a ve své práci bych rád zužitkoval v práci pro naše město, ať už jako zastupitel nebo člen některého z výborů. A jsem připraven obětovat této službě našemu městu a lidem část svého volného času, jako doposud.

Mgr. Jiřina Kučerová

— členka Finančního výboru
— ředitelka Lipý Česká Lípa p. o.
Letošní komunální volby vnímám jako možnost ještě více se zapojit do veřejného života České Lípy, kterému se již věnuji, ale mít možnost využít své zkušenosti ve veřejné sféře a přímo se podílet na rozvoji města. Mé priority jsou v souladu se Stranou Zelených a doufám, že ve spojení s dalšími subjekty bude možné je pro občany splnit. Chci využít potenciálu České Lípy pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu, aby zde návštěvníci byli rádi a rádi se do České Lípy vraceli. Tímto bude město bohatnout a užitek z tohoto budou mít všichni, spokojenější budou i samotní občané. Pro občany České Lípy si přeji město čisté, s upravenými a opravenými domy bez posprejovaných zdí, město plné zeleně a odpočinkových míst, město bezpečné a město, kde jsou dobré pracovní příležitosti pro všechny.

Ing. Pavel May, DiS.

— člen Kontrolního výboru
— obchodní manažer
 
Je tomu rok a kousek, co jsme se ženou a synem přestěhovali do České Lípy. Ač jsem tu vyrostl, musím říct, že to přo mě byla celkem velká životní změna. Rychle jsem pochopil, jaký obrovský potenciál v našem městě je, co se zde dá udělat, a jak naše město rozvíjet. A to je také důvod, který mě vedl k tomu vstoupit do politiky. Aby měl člověk možnost dění a vývoj města kolem sebe ovlivnit, musí být aktivní. Věřím v to, že se nám to může s Živou Lípou podařit.
A Česká Lípa bude lákat k návratu více mladých rodin.

Jiří Šubrt

— člen Výboru pro sport
— majitel stavební společnosti, prezident sportovního klubu FC Démoni

 
Živá Lípa. To je naděje pro novou, krásnou, vzkvétající a veselou Českou Lípu. Tak vidím své město v budoucnu. Českou Lípu kde se budou konat významné sportovní a kulturní akce nejen na vrcholové úrovni, ale i pro širokou veřejnost. Nemám rád politikaření, mou doménou je sport. Proto jsem se zapojil do tohoto projektu. Mám pocit, že je to to pravé. Chci být u toho a pomáhat. Pojďme a udělejme každý něco pro své město, naší společnou Českou Lípu.

Simona Bůžková

— členka Výboru pro životní prostředí, členka pracovní skupiny pro zeleň
 — knihovnice

Kdo mne bude volit, ten mne zná. Zná i mé priority. Pořád kopu za Stranu Zelených, avšak jak známo, přestože výsledky komunálních voleb dokazují, že Strana Zelených v České Lípě má prozatím stále své místo, nestačilo to nikdy k tomu, abychom v tom, co jsme slibovali před volbami, dokázali něco zásadního prosadit. Proto jsme jako strana uvítali spojení s politickým uskupením Živá Lípa. Od začátku roku s  Živou Lípou ladíme naše požadavky. Živá Lípa mne nadchla i svou věkovou rozmanitostí a neotřelým přístupem k potenciálním voličům.

Za sebe bych ráda, kdyby se po letošních volbách podařilo alespoň zahájit výstavbu nové knihovny. To, že se o ní nyní mluví,  že ji má v plánech stávající radnice, to, že byla vyhlášena soutěž o podobu nové knihovny, pořád nic neznamená. Za svého bezmála třicetiletého působení v této instituci, jako knihovnice, jsem podobně planá víření zažila již několikrát. Město si zaslouží mít novou, bezbariérovou, moderní knihovnu, stejně jako mají všechna ostatní města v Česku. Včera bylo pozdě.

Občas na veřejnost prosákne informace, o špatném hospodaření města s veřejnými prostředky, např. BusLine. To mne také přimělo přijmout kandidaturu a mít možnost přímo se podílet na rozvoji města, protože jsem přesvědčena, že to jde dělat lépe a za mnohem méně peněz.

Společně se Živou Lípou mám v plánu prosazovat vše, na čem se ujednáme a co zároveň prospěje obyvatelům celého města, nejen jejím vyvoleným skupinám.

Bc. Jaroslav Hochmut

— člen Výboru pro sport
— pedagog a  trenér atletiky
Dnes je tomu přesně 39 let, co jsem se narodil, a 25 let, co působím v České Lípě. Během těchto let jsem zažil jako atlet spoustu vítězství, ale i porážek. Vím, že život přináší chvíle, kdy se všichni zúčastnění cítí jako vítězové, ale dosáhnout této mety vyžaduje nadhled účastníků, vzájemného porozumění a chuť se dohodnout. S takovýmto přístupem jde všechno lépe a v úplně jiné atmosféře. Za svůj život jsem dospěl k poznání, že je pro mě důležité dělat radost bytostem okolo sebe a darovat světu vše dobré, co mohu. A právě proto jsem se spojil se super lidmi a společně něco dokážeme. Budu kandidovat v komunálních volbách za Živou Lípu.

RNDr. Jaroslava Formanová

— členka Výboru pro životní prostředí
— SŠ a VŠ pedagog, lektorka ekologické výchovy
 
Celý život jsem si přála pracovat v pozitivně naladěném přátelském týmu, který ctí a využívá tvůrčího ducha. Přání se splnilo – ke spolupráci mne pozval tým Živé Lípy. Mé překvapení bylo završeno poznáním, že při řešení problémů neznají obvyklé „to nepůjde“, ale promýšlí a aktivně hledají, jak věci realizovat. Už to, že se dokázali domluvit zástupci 5 stran, mluví samo o sobě.
Celý život jsem se zabývala ekologií – v praxi při očistě poškozených lokalit po těžbě uranu i výcviku vojsk, později vzděláváním na střední a vysoké škole. A tato činnost mne jako lektorku ekologických programů nadále obohacuje.
A právě jako dříve narozená vím, jak velmi potřebujeme harmonii – tu vnitřní i ve vnějším prostředí, kde žijeme, kde chceme být doma. Na tvorbě této harmonie se chci podílet.
A tak bych chtěla oslovit i své vrstevníky – pojďte do toho s námi! Aktivní, tvůrčí a při tom harmonický, smysluplný život můžeme žít i my, dříve narození!

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA

— člen Výboru pro výchovu a vzdělávání
— ředitel ZŠ Špičák
Mám tu čest být součástí týmu lidí různého věku, profesí a zkušeností, i osobnostního zaměření, který se jmenuje Živá Lípa. Našim společným cílem je udělat z České Lípy skutečně naše město. Město se spokojenými obyvateli, kteří se na jeho řízení a správě chtějí a umí podílet. Město, ve kterém se cítí dobře a žijí zde rádi. Město, ze kterého nemají potřebu odcházet jinam.
V životě každého člověka jsou období, kdy se učí, čerpá a přijímá a období, kdy může sám dávat. Žiju v tomto městě téměř 30 let a dosud jsem se převážně učil, čerpal a přijímal. Jsem připraven mnohé z toho, co jsem získal, předávat dál, učit ty, kteří si to budou přát. Vše pak společně využívat ku prospěchu nás všech.

Jiřina Mudrová

— členka Výboru pro výchovu a vzdělávání
— speciální pedagog volného času

Celý život pracuji s dětmi a mladými lidmi. Proto, když mě mládež oslovila, abych se stala členkou uskupení Živá Lípa, tak jsem musela výzvu přijmout. Souhlasím s tím, že město by mělo mít erudovanou koncepci a postupně ji plnit. Nadšení mladých kandidátů mě přesvědčilo a jsem ráda, že se zapojím a můžu usilovat o to, aby Česká Lípa byla městem, které je čisté, upravené, romantické, vstřícné ke všem generacím, dostatečně pohostinné a připravené pomáhat těm, kteří to potřebují. Všichni máme dostatek inspirace ze světa, tak pro to své město musíme něco udělat, abychom byli také moderní a světoví s dostatečnou obslužností, město pro nás, kam se budeme rádi vracet a potkávat se v příjemném prostředí.

Vojtěch Svoboda

— člen Výboru pro cestovní ruch
— student práv

Proč Živá Lípa?
Připadá mi, že Česká Lípa je město, ve kterém se pouze přežívá. Že na tak velké město se tady příliš málo žije. Kandiduji za Živou Lípu, protože chci, aby se v našem městě žilo o sto šest. Aby byly propojené cyklostezky, aby byla Wi-Fi v centru města, aby naše město zkrátka vstalo z mrtvých. Protože chci mít z Lípy město, kam se po vysoké škole vrátím a věřím, že potenciál má Lípa obrovský.

Tak vol, vole! A nevol voly, vol nás!

Ing. Romana Lejčarová

členka Finančního výboru

Jiří Gottlieber

člen Výboru pro kulturu

Martin Prokeš

člen Výboru pro kulturu

Dita Krčmářová

členka Výboru pro kulturu

Lenka Mrázová

členka Výboru pro cestovní ruch

Ing. Zuzana Šostková

členka Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví

Daniel Schiffner

člen Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví

Pavel Znamenáček

člen Výboru pro sport

Miroslav Růta

člen Výboru pro dopravu

Rudolf Vrána

člen Výboru pro dopravu

Bc. Ivana Baláková

členka Komise pro prevenci a bezpečnost

Rudolf Živec

člen Komise pro komunikaci